Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2014

dziena
22:47
Człowiek jest najbardziej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— W. Gombrowicz - Ferdydurke
dziena
22:47
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
dziena
22:47
Ma najpiękniejsze oczy, jakie znam!
22:44
7993 a6cc
Reposted fromimmortal-a immortal-a viadivi divi
dziena
22:40
3819 2c32
Reposted frommononok mononok viawiecejnic wiecejnic
dziena
22:39
4221 c11a
Reposted fromflesz flesz viawiecejnic wiecejnic
22:38
1067 1a45
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawiecejnic wiecejnic
dziena
22:38
6490 7397
dziena
22:38
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viawiecejnic wiecejnic
dziena
22:38
8072 fe94
Reposted fromimyours imyours viawiecejnic wiecejnic
dziena
22:35
Trzeba przetrwać zimę, żeby móc poczuć wiosnę.
— K2
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viareksi0 reksi0
dziena
22:21
Oboje wiemy jak samotność nocą boli
— Stanisław Staszewski, "Królowa Życia"
Reposted fromreksi0 reksi0 viakultkazika kultkazika
dziena
22:14
Teraz wszystko legło w gruzach, nie wiem, co się ze mną dzieje 
Snuję się z kąta w kąt, chociaż jeszcze mam nadzieję 
— Kazik, "Nie ma szans dla nas"
Reposted fromkultkazika kultkazika
dziena
22:13
Życie jest piękne
Tylko dlaczego nie chcę tego zauważyć?
By je pokochać nie potrafię się odważyć?
Pytam pytam pytam
— KULT, " Życie jest piękne "
Reposted fromkultkazika kultkazika
dziena
22:12
I jeszcze jedno, teraz się zdziwisz
Ja lubię Ciebie dużo bardziej niż myślisz
— Kazik, " Ja tu jeszcze wrócę "
Reposted fromkultkazika kultkazika
dziena
22:12
człowiek bez wiary zamienia się w roślinę
roślina bezbronna ginie
— Kazik Na Żywo - Pozory często mylą
Reposted fromlifeless lifeless viakultkazika kultkazika
dziena
22:12
Gdy źle napiszesz słowo to szybko potem wróć ale ważne jest by między sobą dobrze się czuć
— KULT, " Kulcikriu "
Reposted fromreksi0 reksi0 viakultkazika kultkazika

January 20 2014

dziena
00:16
Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem
— KULT, "Lewe Lewe Loff"
Reposted fromkultkazika kultkazika viawiecejnic wiecejnic
dziena
00:15
1916 7561
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viawiecejnic wiecejnic
dziena
00:09
- Niech pan nie pozwoli jej uciec - wyszeptała. - Niech pan ją odnajdzie, gdziekolwiek jest, i niech jej pan powie, że ją pan kocha, nawet gdyby to nie była prawda. My, kobiety, lubimy to słyszeć.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viawiecejnic wiecejnic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...